• NL
 • EN
 • DE

Privacybeleid

Uw privacy

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Nicks Boats VOF is een officiële dealer van Hermes Speedster by SevenSeas Yachts. Nicks Boats verwerkt in dit kader persoonsgegevens van leads, prospects en klanten. Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en het privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat Nicks Boats de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doet. In dit privacyreglement geeft Nicks Boats een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens verwerkt Nicks Boats?

Van klanten (personen) die een product hebben gekocht, verwerkt Nicks Boats NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadressen, geboortedatum en bankgegevens. Van potentiële klanten verwerkt Nicks Boats NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen. Van leveranciers verwerkt Nicks Boats NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen.

Websitebezoekers: Als u de website van Nicks Boats bezoekt, houden wij algemene gegevens bij, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Contactformulier: Als u het contactformulier invult op onze website, vragen wij u om uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres.

Doel van de verwerking

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • • de overeenkomsten die klanten met Nicks Boats sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • • aangevraagde offertes te kunnen opmaken en toesturen;
 • • u te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld om u te informeren over de voortgang
 • van uw bestelling of een planning voor een proefvaart);
 • • om ons product/onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren;
 • • de inrichting en werking van onze website te optimaliseren;
 • • u digitaal of telefonisch op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

COOKIES

Nicks Boats maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer of tablet worden geplaatst. Sommige cookies zijn nodig om de website beter te laten functioneren. Voor het gebruik van dergelijke -functionele- cookies is geen toestemming nodig.

Maar er zijn ook cookies die bijvoorbeeld uw surfgedrag volgen en aan de hand waarvan specifieke advertenties getoond worden. Dergelijke cookies bevatten identificatiegegevens en zijn privacygevoelig. Om die reden is er voor het plaatsen daarvan toestemming nodig.

Indien en voor zover Nicks Boats dergelijke cookies gebruikt, zullen wij u daarover informeren en om uw specifieke toestemming vragen.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Nicks Boats verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in Nederland en in ieder geval uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte. Binnen de EER wordt uw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. In geval Nicks Boats op enig moment besluit om uw gegevens in landen buiten de EER te verwerken, informeren wij u daarover in ons privacyreglement. Indien de wet dat vereist, zullen wij u bovendien vooraf om specifieke toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Doorgifte aan/verkrijging van derden: Het kan zijn dat we uw gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als daar een specifieke reden voor is, zoals:

 • • dat het nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • • wij daartoe wettelijk verplicht zijn of
 • • u ons daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.

Nicks Boats verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden. Het kan voorkomen dat Nicks Boats uw persoonsgegevens verkrijgt van een andere organisatie. Als dat zo is, vragen wij de betreffende organisatie of zij uw gegevens rechtmatig heeft verkregen. Ook leggen wij de gegevens van de betreffende organisatie vast, zodat we u -als u daarom vraagt- die informatie kunnen geven. Sowieso leggen wij de bron van de persoonsgegevens vast, ook als u ons zelf uw persoonsgegevens verstrekt.

Wijze waarop Nicks Boats uw persoonsgegevens beschermt: Nicks Boats heeft maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies/diefstal/onrechtmatige verwerking. Wij beschermen uw gegevens op de volgende manieren:

 • • uw persoonsgegevens kunnen alleen door daarvoor geautoriseerd personeel van Nicks Boats worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met u hebben);
 • • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord/gebruikersnaam om in te loggen in het digitale systeem;
 • • medewerkers van Nicks Boats hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Nicks Boats verstrekte persoonsgegevens;
 • • de digitale systemen die Nicks Boats gebruikt, zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
 • • als Nicks Boats een verwerker inschakelt die uw persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om uw privacy te waarborgen.

Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Nicks Boats zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

-->